Η Στέγη παιδιού Κοζάνης « Ο Άγιος Στυλιανός», αναγνωρίστηκε επίσημα ως Σωματείο και πήρε νομική υπόσταση το 1960 με την υπ’αρίθμ. 529/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Κοζάνης, στην πραγματικότητα όμως είχε ξεκινήσει δέκα χρόνια περίπου νωρίτερα το θεάρεστο έργο της. Κάτω από την έμπνευση και καθοδήγηση του τότε ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης κ. Αποστόλου, πολλά από τα κατοπινά μέλη της είχαν αναπτύξει έντονες φιλανθρωπικές δραστηριότητες και μεγάλη δράση. Συγκεντρώσεις νέων, κυρίων, κυριών, κατασκηνώσεις, εξορμήσεις σε χωριά, παιδικός σταθμός, έναρξη λειτουργίας οικοτροφείου κ.α. περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες του σωματείου πολύ πριν από την επίσημη αναγνώρισή του από την Πολιτεία.
Βασικοί σκοποί του Σωματείου, έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα βάση του καταστατικού του, είναι η συνύπαρξη ανδρών και γυναικών που διαπνέονται από το ορθόδοξο ήθος και επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικώς στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ. νεολαία, άποροι γονείς, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.λ.π.) φιλανθρωπικές, μορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις. Οι φιλανθρωπικές δράσεις αναφέρονται στην αρωγή αναξιοπαθούντων (απόρων ανέργων, αστέγων, ασθενών, μαθητών ή σπουδαστών/ φοιτητών, πολυτέκνων, εγκαταλειμμένων κ.ο.κ.) με τη χορηγία χρημάτων, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων ειδών ή μέσων και με την ηθική συμπαράσταση αυτών.
Οι μορφωτικές – πολιτιστικές δράσεις σχετίζονται με την εμβάθυνση του μηνύματος του Ευαγγελίου στη σύγχρονη εποχή, την εκπαίδευση των γονέων για την ανατροφή των σύγχρονων παιδιών, τη γνωριμία των νέων με την ελληνική πολιτιστική παράδοση και τέχνη, την εκπαίδευση για τη συμπαράσταση ομάδων ειδικών παθήσεων και την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς, τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από άπορους νέους, την κατάρτιση στελεχών μαθητικών κατασκηνώσεων, συντηρητών μνημείων τέχνης, διδασκαλία μουσικών οργάνων, συγκρότηση χορωδιών, εκπαίδευση αθλητικών ή θεατρικών ομάδων, την ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων και πληροφορικής, την οργάνωση εργαστηρίων τέχνης και λόγου για ενήλικους και ανήλικους, ιδίως αγιογραφίας, χριστιανικής λογοτεχνίας κ.λ.π. εργαστηρίων για ΑΜΕΑ κ.ο.κ.